เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์พระรอด

1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด

4. เป็นหลักฐานการอ้างอิงในกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระรอด ว่าพระรอดมีการสร้างกี่ยุคกี่สมัย /ยุคแรก 1,300ในสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13 และยุคที่ 2 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน ) โดยมีความแตกต่างในเรื่องเนื้อหาสาระและธรรมชาติในองค์พระรอด

5. การนำความจริงเรื่องพระรอดมาเปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึก เรื่องการแยกโซน( Zone )เนื้อพระรอด การแยกสี ( colour )พระรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 732
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 344
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 475
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 2352

บทความพระรอด

1050 - พระลือหน้ามงคล [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 5,818 ]
1060 - พระรอดพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 21,149 ]
1044 - พระรอดขาว [ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 6,339 ]
1066 - ตลาดพระยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 16,967 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 7,331 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 52,043 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 1,650 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 32,607 ]
1038 - Zone prarod /เนื้อพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 1,566 ]
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 2,566 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 3,238 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 12,507 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 2,696 ]
103 - การพิจารณาพระรอดแท้ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 5,815 ]
1073 - ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,468 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 850 ]
1069 - สเด็จแม่เจ้าจามเทวี [ 7 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 7,077 ]
1041 - /ราคาพระรอด [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 13,163 ]
1011 - พิมพ์พระคงวัดพระคงฤาษี [ 26 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 5,917 ]
1048 - ความต่างกัน พระรอดวัดมหาวัน/พระรอดวัดอุโมงค์ [ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 6,271 ]
1058 - พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 31,101 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 32,620 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 6,799 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 1,107 ]
1061 - พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ต่างๆ [ 18 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 37,692 ]
1021 - ตำหนิพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 147,643 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 3,074 ]
1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 21,322 ]
1076 - ห้องพิพิธภัณฑ์พระ [ 9 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 14,133 ]
1078 - การทดสอบพระรอดแท้ [ 12 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 6,783 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น