เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 957
26-มกราคม-2555 - ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ 20120126 อ่าน 1240
บทความพระรอด
1080 - พระรอดขาว/ โซนเนื้อพระรอด [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 1,784 ]
1048 - ความต่างกัน พระรอดวัดมหาวัน/พระรอดวัดอุโมงค์ [ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 1,384 ]
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 924 ]
1077 - พระรอดพระคงกรุวัดหมูปุ่น [ 10 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,571 ]
1046 - พระบาง [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 11,286 ]
1053 - พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 1,676 ]
1050 - พระลือหน้ามงคล [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 3,911 ]
1029 - Pra rod size /ขนาดของพระรอด [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 7,108 ]
1042 - เจาะลึกในพิมพ์พระซุ้มกอ [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 36,812 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 616 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,817 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 1,933 ]
1060 - พระรอดพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 18,349 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 2,375 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 47,632 ]