เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1276
26-มกราคม-2555 - ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ 20120126 อ่าน 1551
บทความพระรอด
1041 - /ราคาพระรอด [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 11,363 ]
1081 - พระรอดrพิมพ์ก้นแมลงสาป [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 2,722 ]
1032 - Benjapakee Lumpoon /ชุดพระเบญจฯลำพูน [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 5 ]
1011 - พิมพ์พระคงวัดพระคงฤาษี [ 26 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,197 ]
1033 - Jamatewee Kingdom /พระรอดจามเทวี [ 22 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 2 ]
1073 - ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 1,076 ]
1046 - พระบาง [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 5 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 3 ]
1023 - พระรอดฝีมือ/พระรอดเก๊ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 4,223 ]
1072 - พระรอดพิมพ์ใหญ่ 40 พิมพ์ [ 17 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 7,200 ]
1077 - พระรอดพระคงกรุวัดหมูปุ่น [ 10 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,969 ]
1062 - พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ต่างๆ [ 18 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 29,877 ]
1042 - เจาะลึกในพิมพ์พระซุ้มกอ [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 37,666 ]
1029 - Pra rod size /ขนาดของพระรอด [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 7,468 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 29,248 ]
1071 - ข้อคิดสำหรับพระรอด [ 16 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 6,437 ]
1028 - ใครมีของดีมาโชว์ [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 34,087 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 2 ]
1034 - การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 4 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 4,249 ]
1064 - พระรอดหนองมน ลพยุรี [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 3,276 ]
1051 - พระลือหน้ายักษ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 10,078 ]
1017 - เจาะลึกเรื่องเนื้อพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 5,329 ]
1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 19,959 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 9,858 ]
1026 - พระเบญจภาคี / Benjapakee [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 477 ]
1015 - สถานที่พบพระกรุ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 26,952 ]
1018 - สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 21,500 ]
1012 - ข้อมูลเปรียบเทียบพระคงวัดพระคงฤาษีกับพระคงวัดอื่น [ 27 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 1,703 ]
1068 - ความสำคัญของพระรอด ณ ปัจจุบัน [ 21 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 5,953 ]