เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์พระรอด

1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด

4. เป็นหลักฐานการอ้างอิงในกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระรอด ว่าพระรอดมีการสร้างกี่ยุคกี่สมัย /ยุคแรก 1,300ในสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13 และยุคที่ 2 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน ) โดยมีความแตกต่างในเรื่องเนื้อหาสาระและธรรมชาติในองค์พระรอด

5. การนำความจริงเรื่องพระรอดมาเปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึก เรื่องการแยกโซน( Zone )เนื้อพระรอด การแยกสี ( colour )พระรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 176
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 92
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 189
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1978

บทความพระรอด

1083 - พระรอดหาชมยาก พิมพ์แม่พระรอด [ 6 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 7,483 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 50,630 ]
1015 - สถานที่พบพระกรุ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 30,981 ]
1028 - ใครมีของดีมาโชว์ [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 37,758 ]
1016 - เจาะลึกเรื่องพิมพ์พระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 9,761 ]
1054 - พระรอดพิมพ์กลางพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 17,587 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 30,317 ]
1043 - ห้องโชว์พระ [ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 2,964 ]
102 - พระรอดที่ค้นพบใหม่ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 2,944 ]
1064 - พระรอดหนองมน ลพยุรี [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 4,222 ]
1078 - การทดสอบพระรอดแท้ [ 12 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,589 ]
1017 - เจาะลึกเรื่องเนื้อพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 6,818 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,689 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,855 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 504 ]
1065 - ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 10,483 ]
1069 - สเด็จแม่เจ้าจามเทวี [ 7 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 6,418 ]
1080 - พระรอดขาว/ โซนเนื้อพระรอด [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 3,077 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,809 ]
1024 - พระรอดเด่น ประจำเดือน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 15,724 ]
1073 - ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 2,754 ]
1053 - พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 6,966 ]
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 2,081 ]
1041 - /ราคาพระรอด [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 12,355 ]
1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 20,747 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 843 ]
1042 - เจาะลึกในพิมพ์พระซุ้มกอ [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 40,247 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 6,743 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 91 ]
1071 - ข้อคิดสำหรับพระรอด [ 16 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 10,090 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น