เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1419
26-มกราคม-2555 - ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ 20120126 อ่าน 1584
บทความพระรอด
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 29,326 ]
1065 - ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 8,703 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 2,912 ]
1011 - พิมพ์พระคงวัดพระคงฤาษี [ 26 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,240 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 37 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 49,541 ]
1079 - พระลำพูนดำ [ 19 ธันวาคม 2554 ] [ อ่าน 1,571 ]
1070 - พระรอดที่มีอานุภาพแรง [ 30 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 4,004 ]
1034 - การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 63 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 2,696 ]
1081 - พระรอดrพิมพ์ก้นแมลงสาป [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 2,770 ]
1046 - พระบาง [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 77 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,169 ]
1056 - พระรอดพิมพ์ต้อ พิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 13,375 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 60 ]
1017 - เจาะลึกเรื่องเนื้อพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 5,390 ]
1047 - พระเปิมลำพูน [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 77 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,433 ]
1016 - เจาะลึกเรื่องพิมพ์พระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 7,058 ]
1024 - พระรอดเด่น ประจำเดือน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 14,126 ]
1069 - สเด็จแม่เจ้าจามเทวี [ 7 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 5,572 ]
1035 - การพิจารณาพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 52 ]
1030 - Pra Kong focus /ดูตำหนิพระคงวัดพระคงฤาษี [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 10,053 ]
1021 - ตำหนิพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 131,678 ]
1026 - พระเบญจภาคี / Benjapakee [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 590 ]
1078 - การทดสอบพระรอดแท้ [ 12 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 2,406 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 27,909 ]
1053 - พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,506 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 4,301 ]
1018 - สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 21,612 ]