เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1795
26-มกราคม-2555 - ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ 20120126 อ่าน 1884
บทความพระรอด
1062 - พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ต่างๆ [ 18 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 31,007 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 323 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,691 ]
1067 - ผู้อาวุโสในวงการพระเครื่องไทย [ 3 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 2,044 ]
1065 - ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 9,783 ]
1022 - จำนวนพระรอดที่ค้นพบ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 13,679 ]
1052 - พระลือโขง [ 1 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 9,043 ]
1076 - ห้องพิพิธภัณฑ์พระ [ 9 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 10,927 ]
1079 - พระลำพูนดำ [ 19 ธันวาคม 2554 ] [ อ่าน 2,656 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 34,213 ]
1028 - ใครมีของดีมาโชว์ [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 36,226 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,490 ]
101 - สังคมซุบซิบ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 3,703 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 6,295 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,393 ]
1083 - พระรอดหาชมยาก พิมพ์แม่พระรอด [ 6 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 6,944 ]
1018 - สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 22,613 ]
1070 - พระรอดที่มีอานุภาพแรง [ 30 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 4,660 ]
1033 - Jamatewee Kingdom /พระรอดจามเทวี [ 22 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 425 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 3,101 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 10,748 ]
1051 - พระลือหน้ายักษ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 10,825 ]
1016 - เจาะลึกเรื่องพิมพ์พระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 8,868 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,436 ]
1084 - อาณาจักรหริภุญไชย เปรียบเทียบพระรอดพ.ศ13-17 สมัยพระนาง [ 22 มีนาคม 2555 ] [ อ่าน 4,362 ]
1058 - พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 30,200 ]
1069 - สเด็จแม่เจ้าจามเทวี [ 7 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 6,071 ]
1032 - Benjapakee Lumpoon /ชุดพระเบญจฯลำพูน [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 596 ]
1054 - พระรอดพิมพ์กลางพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 17,197 ]
1017 - เจาะลึกเรื่องเนื้อพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 6,105 ]