พระรอด
User Name:
Password:
ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด
สถานที่ค้นพบ
พิมพ์พระรอด
เนื้อพระรอด
สีพระรอด
พระรอดกรุเก่า
พระรอดกรุใหม่
ตำหนิพระรอด
จำนวนพระรอดที่ค้นพบ
พระรอดฝีมือ/พระรอดเก้
พระรอดประจำเดือน
ใครมีของดีมาโชว์
พระตระกูลลำพูน
พระเบญจภาคี
ดูพระรอดแท้ได้ที่ไหน
ดูตำหนิพระคงวัดพระคงฤาษี
ดูคราบธรรมชาติในพระรอด
ชุดพระเบญจฯลำพูน
พระรอดวัดจามเทวี
พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ
พระรอดพิมพ์กลางพิมพ์ต่างๆ
พระรอดพิมพ์ตื้น พิมพ์ต่างๆ
พระรอดพิมพ์ต้อ พิมพ์ต่างๆ
พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ
พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ
พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ
พระรอดพิมพ์ต่างๆ
ผู้เข้าชมวันนี้ 126   คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
24,649   คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 131,790   คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 821,396   คน
เริ่มนับ 1 พฤษจิกายน 2553

พระรอด ดอทคอม

Objectives of prarod.com website
1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก
1) In order to publish academic the history of Phra Rod amulet in detail of the Buddhist art and archaeology of old amulets. Include decomposition of molecular science and microorganism degradation in clayed-skin amulet. All studies were made by American scientist Mr.James Hawskin who assistance in research education. He spent more than 30 years to comparison 100 genuine and fake sample amulets by personal funds.

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน 2) To study the Prarod amulet in a properly way that can arguable for both physical evidence and witnesses who both died and still live a life. For example Noi Ma family, Oui Gong family, Noi Saeng family, Loong Noi Kaew, Naan Daeng Kaew-Ta and Suphat Mahawan family.

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด
3) To conservation of world heritage, a work of art that convey the culture in 13th century. To shield guard Prarod that accepted as the most beautiful in Benjapakhee amulet set from the people who are selfish and greedy. More...
อ่านต่อ....


Untitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled DocumentUntitled Document
จัดพิมพ์หนังสือวิชาการเรื่องพระรอด/พระสมเด็จ/พระสกุลลำพูน [ 13-ตุลาคม-2556 ]
rพิสูจน์พระแท้โดยขบวนการวิทยาศาสตร์ [ 7-ตุลาคม-2556 ]
การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ [ 16-สิงหาคม-2556 ]
จัดงานสัมนาพระเบญจภาคี 3 พฤศจิกายน 2556 [ 3-กันยายน-2555 ]
ทางสถาบันได้เปิดเฟสบุ๊ค เพื่อให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม [ 29-มกราคม-2555 ]
ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ [ 26-มกราคม-2555 ]
งานโชว์พระรอด ที่มิวเซี่ยมสยาม [ 7-กันยายน-2554 ]
งานสัมนาพระเบญจภาคี เลื่อน ออกไปเนื่องน้ำยังไม่ลดดี จะแจ้ให้ทราบอีกที [ 27-มิถุนายน-2554 ]
งานสัมนาพระเบญจภาคี วันที่ 10 กรกฏาคม 2554 [ 19-พฤษภาคม-2554 ]
งานสัมนาพระเบญจภาคี วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 [ 21-มีนาคม-2554 ]
การละเมิดสิทธิ/การปลอมลายเซ็นต์ อ.อรรคเดช [ 17-มีนาคม-2554 ]
งานสัมนาพระเบญจภาคี วันที่ 6 มีนาคม 2554 [ 7-กุมภาพันธ์-2554 ]
[ 20-ธันวาคม-2553 ]
งานสัมนาพระเบญจภาคี วันที่ 9 มกราคม 2554 [ 19-พฤศจิกายน-2553 ]
เชิญชม เว็บไซต์ พระรอดดอทคอม และร่วมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก [ 8-พฤศจิกายน-2553 ]


Copyright 2010 © Prarod.com
Design by boboman,รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่
หน้าหลัก   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   บทความ   |   เว็บบอร์ด   |   สมาชิก   |   ติดต่อเรา   |   admin | E-mail | st