เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 17
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 11
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 143
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1911
บทความพระรอด
1073 - ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 2,446 ]
1015 - สถานที่พบพระกรุ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 30,343 ]
1041 - /ราคาพระรอด [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 12,188 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,633 ]
101 - สังคมซุบซิบ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 3,848 ]
1012 - ข้อมูลเปรียบเทียบพระคงวัดพระคงฤาษีกับพระคงวัดอื่น [ 27 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 2,265 ]
1065 - ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 10,177 ]
1071 - ข้อคิดสำหรับพระรอด [ 16 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 9,371 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 697 ]
104 - พระรอดฟอร์มสวย [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 3,288 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 5,361 ]
1021 - ตำหนิพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 137,247 ]
1034 - การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 686 ]
1024 - พระรอดเด่น ประจำเดือน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 15,484 ]
1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 20,633 ]
1023 - พระรอดฝีมือ/พระรอดเก๊ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 6,017 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 802 ]
1078 - การทดสอบพระรอดแท้ [ 12 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,206 ]
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,977 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 3,274 ]
1057 - พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 49,420 ]
1064 - พระรอดหนองมน ลพยุรี [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 4,074 ]
1054 - พระรอดพิมพ์กลางพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 17,422 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 30,581 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 510 ]
1052 - พระลือโขง [ 1 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 9,319 ]
103 - การพิจารณาพระรอดแท้ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,839 ]
1022 - จำนวนพระรอดที่ค้นพบ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 13,876 ]
1016 - เจาะลึกเรื่องพิมพ์พระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 9,427 ]
1042 - เจาะลึกในพิมพ์พระซุ้มกอ [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 39,815 ]