เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์พระรอด

1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด

4. เป็นหลักฐานการอ้างอิงในกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระรอด ว่าพระรอดมีการสร้างกี่ยุคกี่สมัย /ยุคแรก 1,300ในสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13 และยุคที่ 2 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน ) โดยมีความแตกต่างในเรื่องเนื้อหาสาระและธรรมชาติในองค์พระรอด

5. การนำความจริงเรื่องพระรอดมาเปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึก เรื่องการแยกโซน( Zone )เนื้อพระรอด การแยกสี ( colour )พระรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 453
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 246
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 348
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 2171

บทความพระรอด

1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 2,359 ]
1045 - พระคงขาว [ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 699 ]
1016 - เจาะลึกเรื่องพิมพ์พระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 10,678 ]
1044 - พระรอดขาว [ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 5,990 ]
103 - การพิจารณาพระรอดแท้ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 5,418 ]
1035 - การพิจารณาพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 786 ]
1043 - ห้องโชว์พระ [ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 3,122 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 687 ]
1011 - พิมพ์พระคงวัดพระคงฤาษี [ 26 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 5,535 ]
1042 - เจาะลึกในพิมพ์พระซุ้มกอ [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 41,985 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 31,663 ]
1033 - Jamatewee Kingdom /พระรอดจามเทวี/ krisana.kd@gmail.c [ 22 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 1,082 ]
1051 - พระลือหน้ายักษ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 11,934 ]
1062 - พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ต่างๆ [ 18 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 31,918 ]
1066 - ตลาดพระยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 14,692 ]
1053 - พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 10,173 ]
1073 - ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,984 ]
1048 - ความต่างกัน พระรอดวัดมหาวัน/พระรอดวัดอุโมงค์ [ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 4,967 ]
1076 - ห้องพิพิธภัณฑ์พระ [ 9 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 13,064 ]
101 - สังคมซุบซิบ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,189 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,900 ]
1024 - พระรอดเด่น ประจำเดือน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 16,493 ]
1050 - พระลือหน้ามงคล [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 5,389 ]
1078 - การทดสอบพระรอดแท้ [ 12 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,576 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,195 ]
1032 - Benjapakee Lumpoon /ชุดพระเบญจฯลำพูน [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 1,409 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 7,106 ]
1080 - พระรอดขาว/ โซนเนื้อพระรอด [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 3,454 ]
1084 - อาณาจักรหริภุญไชย เปรียบเทียบพระรอดพ.ศ13-17 สมัยพระนาง [ 22 มีนาคม 2555 ] [ อ่าน 5,100 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 12,015 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น